Vinci PARK v České Republice

Parkovací zóny, parkoviště a garáže


Garáže a parkoviště -

OC CHODOV 


Zobrazit místo Parkoviště v Praze na větší mapě

Orientační schéma parkování v objektu Centrum Chodov zobrazíte ZDE.

Umístění: Chodov, Praha 4
Počet stání: 1900 parkovacích stání
Provozní doba: 08:00 - 23:00
Ceny:

První 3 hodiny zdarma, dále 30,- Kč za každou započatou hodinu

Kontaktní spojení: E-mail: cpjch@vincipark.cz + 420 272 173 673
Provozní řád:   Provozní řád ZDE ve formátu PDF

 

 

Další informace:

Parkoviště je pro návštěvníky centra v provozu denně od 8.00 do 23.00 hod. Mimo tuto dobu je parkoviště uzavřeno a není veřejnosti přístupné.

Parkování zákazníků v obchodním parkovišti centra je první 3 hodiny bezplatné. Parkovné za šestou a každou další započatou hodinu parkování je včetně DPH 30 Kč/hod. Placení parkovného je možné v 19ti automatických pokladnách umístěných v blízkosti průchodů mezi centrem a garážemi a dále na výjezdech z garáží. Po zaplacení má zákazník bezplatně k dispozici 30 minut na odjezd z objektu.

Pokud parkujete déle než 3 hodiny zaplaťte při odjezdu parkovné před nasednutím do vozidla. Jestliže platíte parkovné až na pokladnách umístěných na výjezdech z objektu zdržujete ostatní řidiče odjíždějící z centra. Pokladna na vyžádání vydá zjednodušený účetní doklad o zaplacení parkovného.

Při pohybu v garážích sledujte informační systém a dále informace uvedené na parkovacím lístku. Na stojanech parkovacích systémů a na automatických pokladnách je instalováno zařízení (Intercom), jímž se v případě problému při obsluze či poruchy můžete dorozumět s obsluhou garáží. Dispečink obsluhy je umístěn u vjezdu do garáží z Roztylské ulice.

Parkování vozidel vybavených motory na LPG je možné pouze na parkovací ploše objektu „E“ (příjezd z ulice U Kunratického lesa).

Výjezdy a příjezdy na obchodní parkoviště centra a parkoviště P+R jsou včetně informace o trasách vyznačeny v mapce „orientační schéma parkování v objektu Centrum Chodov“. Zákazníkům Hypernovy doporučujeme parkovat v části objektu označené „E“ napojené na komunikaci vjezdy a výjezdy z ulice U Kunratického lesa a zejména výhodné je napojení garáží z ulice Hráského.

 

 

 

Home

Zpět

 
Kancelář společnosti:    Washingtonova 1599/17 | 110 00 Praha 1 | tel. +420 / 221 666 646 | fax +420 / 221 666 640
zajímavé odkazy